Welkom toon website in zwart-wit  [lettergrootte: 1-2-3]
 

2016

In 2015 heeft de Wmo-Adviesraad zich o.a. intensief gericht op: de toegankelijkheid, communicatie met de burger, participatie en mantelzorg. Dit heeft geresulteerd in adviezen en in themabijeenkomsten, meerdere afspraken met de wethouder, en 'werkbezoeken in de rolstoel'.
Alle adviezen en reacties van 2016 vindt u op de pagina adviezen. In december heeft de Raad een themamiddag georganiseerd met als thema 'Zelfredzaamheid; hoe houd je je staande in een snel veranderde wereld'. Hier hebben 5 personen hun verhaal verteld. Zij zijn allen voorlopers op het gebied van het zelf organiseren van de benodigde zorg. Op deze middag vertelden zij hoe nieuwe en bestaande regelgeving hen in hun streven naar zelfredzaamheid belemmerden. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

2016 wordt het jaar waarin, voor alle Amsterdammers die met de WMO te maken hebben, de gevolgen van de transitie zichtbaar worden. Dit kan zijn doordat zij merken dat verschillende organisaties beter samenwerken of doordat zij in zorg gekort worden. Ook in 2016 zal de Wmo-Adviesraad monitoren hoe het beleid in de praktijk uitpakt en daar gevraagd en ongevraagd advies over geven aan de wethouder. Op de pagina doelstelling en werkwijze vindt u meer over de hoe raad functioneert.

Ook vindt u hier ons jaarverslag over 2015.

De komende vergaderingen met OJZ betreffen:
06-10-2016: HBH (effecten van de uitspraak van de rechter)
06-10-2016: Effecten op de zorg n.a.v. De Eigen Bijdrage
03-11-2016: Wmo Folders

Als Wmo-Adviesraad overleggen wij 2 maal per jaar met de wethouder. Het verslag van het gesprek op 6 april vindt u hier. Het volgende gesprek vindt plaats op 13 oktober 2016.

Maakt u deel uit van een belangenbehartigingsorganisatie of van een cliëntenraad en wilt u uw vragen c.q. zorgen of ideeën onder de aandacht brengen van de Wmo-Adviesraad kunt u mailen. Iemand van de raad zal dan contact met u opnemen.

Voor individuele vragen of problemen kunt u terecht bij de Wmo helpdesk (voor aanvragen van hulpmiddelen of vragen) of meldpunt Cliëntenbelang Amsterdam (voor o.a. klachten en informatie).